Normalt är det alltid billigare med rörliga än med bundna bolån. Den främsta anledningen är att det är dyrare för bankerna att låna upp pengar på längre tid. Hos flera bolåneföretag är emellertid de bundna treårsräntorna idag billigare än den rörliga tremånadersräntan. Det gäller i princip både snitträntor och listräntor för de två bindningstiderna. Detta ger upphov till den lite speciella situationen att det just nu går att få ner boendekostnaden genom att välja bundet. Viktigt att notera är dock att det är endast treårsräntan som understiger den rörliga. Övriga bundna räntor är fortfarande dyrare. Det såväl både kortare bindningstider som 1 år respektive 2 år som längre löptider.

Storbankernas räntor

Det är de fyra storbankerna som erbjuder lägre räntor för bundna treårslån. Skillnaden jämfört med räntan för rörliga lån är inte dramatisk, men den är likväl av den storleken att det är klart intressant att välja bort rörligt.

Hos Nordea är listräntan per dags dato 1,99 procent för lån bundna på tre år. Listräntan för rörliga lån är 2,02 procent, vilket ger en differens på 0,03 procentenheter. Även hos SEB är differensen 0,03 procentenheter (2,00% respektive 2,03%). Swedbanks rörliga ränta ligger på 2,04 procent medan du får betala 2,02 procent för ett bundet lån på tre år. Hos Handelsbanken är differensen 0,04 procentenheter.

Kan vara läge att binda

De allra flesta ekonomer och experter på privatekonomi anser att den rörliga bolåneräntan inte kan bli så mycket lägre. Det finns också tecken på att den rörliga räntan är på väg att stega uppåt, om än i maklig takt. Att binda ett bolån på tre år med en ränta som understiger vad man får betala för rörliga lån kan därför vara en bra idé. Genom detta får man en viss försäkring mot de räntehöjningar som garanterat kommer att dyka upp i närtid (förmodligen i början av 2018) – en försäkring som dessutom just nu är i princip ”gratis”.

Situationen att treårsräntan är lägre än den rörliga räntan kommer inte att vara särskilt länge, kanske bara ett par månader. Om du känner att det kan vara klokt att binda bör du alltså smida medan järnet är varmt. Man kan tala om ett ”fönster” för möjligheten att både få billigare bolån och en försäkring mot högre räntor i framtiden, men detta fönster stängs med största säkerhet under våren eller sommaren.

Fortfarande viktigt att pruta

De räntor vi har presenterat ovan är alla listpriser. Dessa är inte fästa i sten och det finns ett stort utrymme för att pruta, särskilt i dagsläget då bankernas vinstmarginal på bolån i ett historiskt perspektiv är skyhög. Har du en stabil ekonomi ska du inte behöva nöja dig med listpriserna omkring 2,00%. Snitträntorna för bolån bundna på tre år ligger idag omkring 1,60% och det ska inte vara någon omöjlighet att både tangera den siffran och till och med få en ännu lägre ränta.

Bostadsbristen i Sverige, och då framför allt i storstäderna, är, som du kanske vet, mer eller mindre akut. Det krävs många års kötid för att få tag på en hyresrätt i storstäderna och den som vill köpa en bostad måste kunna erlägga betydande summor i handpenning. Denna situation har skapat en slags marknad för bostadskapare som utnyttjar medborgarnas önskemål om att snabbt hitta en bostad. Problematiken är särskilt stor i Stockholm och Göteborg, men bostadskapare har på senare tid också börjat dyka upp i typiska studentstäder som Uppsala, Lund och Linköping.

Så här gör bostadskaparna

Syftet för en bostadskapare är att genomföra ett bedrägeri. Detta bedrägeri är riktat mot en bostadssökande som är i akut behov av en lägenhet. Det är framför allt bostadsrätter som bostadskaparna siktar in sig på, men i vissa fall kan det också handla om hyresrätter.

Det första steget för bedragaren är att identifiera en eller flera lägenheter med ett läge som många kan tänkas vara intresserade av. Det andra steget är att komponera en bostadsannons och publicera den på exempelvis Blocket under rubriken ”Uthyres”. I annonsen beskrivs hur lägenheten ser ut, var den ligger och vad som ingår i hyran.

När någon nappar på annonsen ser bedragaren till att snabbt få förskottsbetalning för ett par månadshyror innan den presumtiva hyresgästen ens får se bostaden. Som skäl för denna ovanliga ordning kan bedragaren framföra att det är ”många som är intresserade”, att han eller hon ”ska resa utomlands om ett par dagar” eller att han eller hon just nu inte befinner sig i Sverige och alltså inte kan låsa upp och visa boendet.

Betala aldrig i förskott

Målgruppen för bedragarna är de som behöver skaffa ett boende snabbt, kanske inför terminsstarten på universitet eller högskola, eller på grund av nytt jobb. Idén är att dessa personer har så bråttom att få boende ordnat att de medvetet eller omedvetet underlåter att fundera kring att saker och ting inte verkar helt korrekt.

Även om du har mycket bråttom med att hitta en bostad, är det två saker du absolut ska undvika, nämligen att:

  • Tacka ja innan du har sett lägenheten
  • Betala i förskott.

Om den som till synes är innehavare av bostaden inte kan visa dig lägenheten, eller om han eller hon kräver betalning i förskott, handlar det med största sannolikhet om ett bedrägeriförsök. Du bör då avsluta alla kontakter och polisanmäla ärendet.

Notera: Det är en försvinnande liten andel annonser på exempelvis Blocket som har lagts upp av bedragare. Du bör emellertid alltid vara mycket vaksam i dina kontakter med annonsören.

Du känner säkert till den gamla devisen att börsen ger mest avkastning i längden. Den som investerar med en längre tidshorisont bör helt enkelt investera i aktier och fonder. Under kortare perioder kan börsen dock gå kräftgång och i sådana perioder försvinner stora värden från både aktier och fonder. Ett exempel som ligger nära i tiden är perioden mars 2015 – juli 2016 då det breda aktieindexet för Sverige sjönk med omkring 24%. Ett annat exempel är följderna av finanskrisen 2008-2009.

Om du sparar med ett kortare perspektiv och/eller vill säkra att du inte förlorar pengar, är börsen inte direkt något lämpligt alternativ. Du bör i stället spara på sparkonto. Det gäller till exempel om du sparar till kontantinsatsen för en bostad.

Spara på sparkonto

Om du läser dagstidningar i pappersformat eller på nätet träffar du förmodligen ofta på rubriker av typen ”miljarder på dåliga sparkonton”. Tanken är att upplysa/påminna om att räntan som betalas ut för medel på bankernas sparkonton är mycket låg eller rent av obefintlig. Samtidigt finns ingen säkrare placeringsform än ett sparkonto hos en bank, förutsatt att banken är ansluten till insättningsgarantin. Att spara på sparkonto, även om räntan inte är mycket att hurra för, är det bästa alternativet för den som vill spara till kontantinsatsen.

Samtidigt behöver man naturligtvis inte vara nöjd med en obefintlig avkastning på de sparade pengarna. Varje extra krona kan ju vara nyttig när det blir dags att betala kontantinsatsen. Det givna tipset är att strunta i storbanken och i stället vända sig till nischbanker och kreditbolag.

Få upp till 1% på sparkontot

Väljer du bort storbanken och kikar närmare på de mindre nischbankerna och kreditmarknadsbolagen hittar du erbjudanden om sparkonton med upp emot 1% i ränta. Det är ingen överdrivet hög siffra, men det är bättre än inget. Dessutom är dina pengar säkra i och med insättningsgarantin. För bundna avtal på ett eller fler år kan räntan bli ännu högre. Då förlorar du dock samtidigt tillgängligheten till dina medel. För förtida uttag från bundna konton får du ofta betala en avgift och den kan i vissa fall uppgå till ett belopp som motsvarar vad du hittills tjänat in i ränta.

10% i ränta hos nischbanker

Idag finns en handfull kreditbolag som kan erbjuda dig sparräntor på upp emot 10%. De aktörer som kan göra det är så kallade inlåningsföretag som använder medlen på ditt sparkonto för utlåning i form av exempelvis privatlån och snabblån. Dessa bolag har ingen möjlighet att få in pengar på andra sätt och erbjuder därmed höga sparräntor för att attrahera inlåning. En stor nackdel med inlåningsföretagen är att de inte är anslutna till insättningsgarantin. En annan nackdel är att maximalt sparbelopp är 50 000 kr per person.

Privatlån

Räcker dina sparade pengar inte hela vägen trots idogt sparande finns skäl att titta på möjligheten att låna upp resterande del via ett privatlån. Ett privatlån kan uppgå till emot 500 000 kr, vilket gör att lånet kan finansiera även mycket stora brister. Emellertid är det viktigt att komma ihåg att det krävs en fullkomligt oklanderlig privatekonomi för att lån på så stora pengar ska kunna beviljas.

gotland-huspriser

Det är inte i Stockholm, Göteborg eller Malmö som huspriserna ökar snabbast just nu. I stället är det i mer oväntade regioner i Sverige, Gotland och Jämtland närmare bestämt, som prisstegringen är som tydligast. Överlag stiger priserna emellertid i alla län i landet.

I Lantmäteriets fastighetsfakta (extern länk) för det tredje kvartalet 2016 framgår att prisutvecklingen har varit historiskt hög det senaste året. Samtidigt är det intressant att notera att antalet försäljningar av småhus minskar dramatiskt.

Stark prisutveckling på Gotland – men få försäljningar

Det är Gotland som uppvisar den starkaste prisutvecklingen mellan 2015 och 2016. Prisutvecklingen är 13%, vilket är en historiskt hög siffra i landet som helhet. Siffran för antalet försäljningar har dock sjunkit mellan åren, både på Gotland och i övriga landet. Antalet försäljningar av småhus på Gotland var endast 176 stycken under årets sex första månader. Visserligen är Gotland en mycket liten bostadsmarknad, men denna siffra är ändå svag.

Även i Jämtland, som tar andraplatsen bakom Gotland i prisutvecklingen, har antalet försäljningar minskat under 2016 jämfört med 2015. Samma utveckling kan ses i både Stockholm och Skåne, som tillsammans med Västra Götaland är de största regionala bostadsmarknaderna i Sverige. Sett över hela landet har antalet försäljningar minskat minskat med ungefär 10% hittills under 2016 vid en jämförelse med samma period 2015.

Det län i Sverige där försäljningen har rasat som mest är Västmanland. Här minskade antalet försäljningar med hela 39% i det tredje kvartalet.

Tabell: Småhusförsäljningar tredje kvartalet

2015 22 425
2016 20 091

Många nybildningar i Västra Götaland

Enligt Lantmäteriets fastighetsfakta finns det inget län där antalet försäljningar har ökat. Det finns emellertid ett län där antalet nya fastigheter har ökat ganska kraftigt. Det är Västra Götalands län. Under det tredje kvartalet nybildades 1735 småhus. Västra Götalands län har den näst största befolkningen i Sverige efter Stockholm, men det byggs alltså mer här än i huvudstaden med omnejd.

Kommentar

Statistiken talar sitt tydliga språk; försäljningarna minskar i antal och priserna ökar. Det är diskrepansen mellan utbud och efterfrågan på småhus som skapar denna situation.

Samtidigt kan man tänka sig att amorteringskravet och en allmän osäkerhet kring räntan samt eventuella ytterligare begränsningar i möjligheten att ta bolån (skuldkvot, slopat ränteavdrag, med mera) kan göra att det är färre som vågar ta steget att köpa ett befintligt småhus eller köpa tomt för att bygga eget.

Tabell: Starkast respektive svagast prisutveckling 2015-2016

Gotland 13%
Jämtland 13%
Dalarna 12%
Västmanland 12%
Stockholm 12%
Örebro 12%
Gävleborg 12%
Västra Götaland 11%
Kalmar 11%
Västra Götaland 11%
Värmland 8%
Halland 8%
Norrbotten 7%
Blekinge 7%
Västerbotten 6%

flytta

Nästan var femte villaägare är rädd att behöva flytta om ekonomin skulle försämras på grund av arbetslöshet eller sjukdom, och nästan tre av fem är oroliga för att boendekostnaderna skulle bli besvärliga om månadsinkomsterna skulle minska. Detta följer av en undersökning som tidningen Vi i Villa genomförde för en tid sedan.

Stora lån ger oro

Belåningsgraderna är idag inte högre än tidigare, snarare lägre, men det handlar idag om totalt sett större belopp eftersom bopriserna stadigt har ökat under en längre tid. Med större lån blir hushållsekonomin automatiskt mer känslig både för inkomstbortfall på grund av sjukdom eller arbetslöshet och givetvis också för räntehöjningar.

I Vi i Villas undersökning presenteras siffror på hur mycket hushållsekonomin behöver förstärkas vid arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Omkring 30% av de tillfrågade uppger att ytterligare omkring 6000 kr behöver komma in i form av inkomster varje månad. Det är en relativt hög siffra och den kan mycket väl överstiga vad själva bolånet faktiskt kostar i ränta per månad.

Amortering för tryggare framtid

Det eviga tipset för att trygga ett eget boende i framtiden, oavsett vad som sker inom hushållet och på bostadsmarknaden som helhet, är att amortera när det går. Amortering minskar kapitalskulden på vilken den löpande räntan räknas och säkrar också att det realiserbara värdet av bostaden – vid en eventuell framtida försäljning – inte urholkas.

Den som har köpt en bostad efter den 1 juni 2016 har, förutsatt att belåningsgraden överstiger 50%, krav på sig att amortera. Det tvingande beloppet kan för dyrare objekt vara ganska betydande på månadsbasis och det finns kanske inte så stort utrymme för ytterligare amortering. Att fundera på om det går att amortera lite ytterligare är dock alltid en bra idé. För den som köpte sin bostad före den 1 juni 2016 kan det finnas krav på amortering, men lånet kan också vara amorteringsfritt. Om lånet är amorteringsfritt finns goda skäl att se om det inte finns utrymme i hushållsekonomin för att betala lite extra på kapitalskulden. Även om det inte skulle ha någon direkt inverkan på möjligheterna att klara ett inkomstbortfall kan amortering i varje fall göra att förhandlingsläget gentemot banken vad gäller räntan blir bättre.

Försäkringar mot inkomstbortfall

Det finns flera olika typer av försäkringar som kan ge ett extra skydd om olyckan är framme eller om man blir arbetslös. Att hoppas på att man håller sig frisk och att man kan få behålla jobbet är inte den rätta lösningen om man oroar sig.

Försäkringarna kan sorteras in i två kategorier, nämligen inkomstförsäkringar och försäkringar som är kopplade till själva bolånet.

En inkomstförsäkring fungerar på så vis att den kompletterar a-kassan vid arbetslöshet. Försäkringsbolaget täcker därmed upp för en del av den förlorade arbetsinkomsten. I den andra kategorin ingår försäkringar som täcker upp för hela eller en del av bolånekostnaden.

dyra-slott-till-salu

Hur vore det att flytta in i ett äkta slott? Eller kan kanske ett hypermodernt boende i yttersta lyxklass locka? Om du har en väldig massa pengar över (och dessutom känner att det kan vara läge att flytta), finns nu i september en rad mycket exklusiva objekt att titta närmare på. I den här bloggposten tänkte vi lista några av de dyraste bostäderna som finns ute till försäljning just nu.

Katteklåvan 1 – Hamburgsund

Läget är alltid en viktig faktor när det gäller prissättning på bostäder, och detta faktum är oerhört tydligt om vi tittar på den dyraste bostaden just nu. Fastigheten Katteklåvan 1, som ligger vid Hamburgsund i norra Bohuslän på en egen udde mot havet, mäter totalt fyra hektar. Denna skärgårdsegendom består av ett större boningshus, ett antal vinterbonade fritidshus, brygga med båthus, med mera. Avskildheten är total samtidigt som det är nära till service.

Utgångspriset är 45 miljoner kronor.

Hönsäter slott – Kinnekulle

Här och där i vårt avlånga rike ligger slott som tidigare har bebotts av kungligheter, men som numera är i privat ägo. Ett utmärkt exempel är Hönsäter slott vid Kinnekulle, som nu ligger ute till försäljning. Slottet har anor ända från 1300-talet då Magnus Ladulås uppförde en första byggnad på platsen. Hönsäter slott består idag av en nyrenoverad huvudbyggnad, ett antal sidobyggnader inklusive ett stall och en disponentvilla, en park med en ståtlig allé och en två kilometer lång strandlinje mot Vänern.

Utgångspriset för Hönsäter slott är 43 miljoner kronor.

Dan Broströms väg – Särö

Ute på Särö, väster om Kungsbacka, ligger på Dan Broströms väg en mycket stor och pampig fastighet vars tomt mäter 7200 kvadratmeter. På fastigheten finns en huvudbyggnad med totalt 17 rum på fyra våningar, garage, chaufförsbostad, poolområde och ett parkområde. Storleken på själva huvudbostaden är en anledning till det höga priset, läget precis vid havet är en annan.

Utgångspriset för fastigheten på Särö är 37 miljoner kronor.

Bengt Langhs Gata – Helsingborg

För den som vill bo mer centralt nära en större stads utbud av service och nöjen är fastigheten Bengt Langhs Gata 13 i Pålsjö strax norr om Helsingborg ett alternativ. Fastigheten består av en huvudbyggnad på hela 518 kvadrat som är ståndsmässig på alla sätt och vis samt en vacker park på 1700 kvadratmeter. Avståndet till havet är cirka 150 meter och det är en slående utsikt över Öresund från många av de tolv rummen.

Utgångspriset för Helsingborgs förmodligen mest ståtliga villa är 36 miljoner.

Skärsnäsvägen – Djursholm

För den som söker ett lite mer modernt boende kan adressen Skärsnäsvägen 1 i Djursholm vara ett bra val. Denna fastighet, som ligger i direkt anslutning till Mälaren, består av en stor villa i två plan som mäter över 500 kvadratmeter. Pool, dubbelgarage och en stor och lummig trädgård finns också på fastigheten.

Utgångspriset för adressen Skärsnäsvägen 1 är 35 miljoner.

Så, vad blir handpenningen på bostäderna?

Handpenningen för köp av villa eller annan fastighet är normalt 10%. För en genomsnittsvillan, som kostade cirka 2,8 miljoner i augusti (källa: Mäklarstatistik), blir handpenningen 280 000 kr. Det är i princip växelpengar i jämförelse med handpenningen för exempelvis fastigheten Katteklåvan 1 i Hamburgsund. Den som skriver på köpekontraktet för den fastigheten får betala minst 4,5 miljoner. Det är ett belopp som köparen inte direkt kan låna till med hjälp av handpenningslån eller liknande.

tips-bostadskop

Vi är mitt inne i stora husvisningssäsongen. Under semestrarna är antalet objekt ute till försäljning mycket få, men så fort vi kommer in i mitten av augusti blir säljarna aktiva och det råder högsäsong för mäklarna. Går du i husdrömmar eller behöver du byta bostad? Här är några tips för dig som ger dig ut på bostadsmarknaden i augusti-september.

Skaffa lånelöfte

Lånelöftet är det första du ska ordna med om du vill ge dig ut på visningar i syfte att köpa en ny bostad. Med ett lånelöfte i handen vet du för det första själv vad du har råd med och kan därmed rikta in dig på objekt som du har möjlighet att köpa. Dessutom ger lånelöftet en tydlighet gentemot mäklaren i en budgivning. Som en tredje fördel kan du enkelt göra om löftet till ett låneavtal om du får tag på drömbostaden.

Gå på många visningar

Att gå på visningar är ett sätt att dels få en bild av vad det är man söker i en bostad (det är inte alltid man har den bilden klar för sig), dels få en överblick av utbudet. Precis som du säkerligen skulle provköra ett antal modeller innan du slår till på en ny bil eller jämföra en lång rad datorer innan köp ska du vara ytterst noga med att undersöka och förstå marknaden för den typ av bostad du är ute efter.

Gör hemläxan kring föreningen och området

När du tittar på en villa, ett radhus eller en bostadsrätt är det viktigt att du inte bara undersöker själva bostaden. Lika viktigt är att du är noga med att undersöka föreningens ekonomi och framtidsplaner (för bostadsrätter), hur området ser ut och om du kan trivas där samt vad som eventuellt är på gång inom kommunens markplanering i närliggande områden. Se till att få en helhetsbild kring objektet.

Köp en bostad – inte ett investeringsobjekt

Med i princip ständigt ökande bostadspriser i över ett decennium har bostadsmarknaden varit en plats för spekulation. Detta verkar på väg att vända. Den långsiktiga trenden är fortfarande upp och köper du en bostad idag kan den mycket väl betinga ett högre försäljningsvärde nästa år, men det är samtidigt långt ifrån säkert. Det är svårt att sia om bostadsmarknaden ens några månader framåt i tiden så att köpa en bostad för att spekulera kan vi inte rekommendera.

Gör en egen besiktning

Om du kommer så långt att du vinner budgivningen för den bostad du verkligen vill ha, är det ytterst viktigt att du gör en egen besiktning av bostaden. Att köpa ett hus eller en bostadsrätt är en stor affär – förmodligen den största du gör i livet – och då är det väl investerade pengar att göra en besiktning för att se att allt är som det ska. Viktigt att komma ihåg är att budgivningen inte är bindande. Det är först när du skriver på köpeavtalet som du blir bunden. Upptäcks fel vid besiktningen kan du frånträda dig rollen som köpare utan att drabbas av några konsekvenser.

spartips-handpenning

Med de skenande bostadspriserna (dock verkar prisutvecklingen ha bromsats upp något) kan det ta ett tag att spara ihop till handpenningen även för mindre bostäder på mindre orter. Det viktigaste tipset när det gäller att spara till handpenningen är att börja spara så snart det bara går. Ju tidigare, desto bättre är grundregeln. För dig som redan vet det, och vill ha lite mer konkreta tips på hur grundplåten till den första bostaden kan växa lite snabbare, presenterar vi nedan 9 tips för snabbare sparande.

9 tips för ditt sparande

Några av tipsen du finner nedan är ytterst enkla att följa och möjligheten att du redan applicerar något eller några av dem i din privatekonomi är stor. Andra kanske inte är lika omedelbart tillgängliga för dig. Använd de tips du utan större besvär kan föra in i din privatekonomi.

1. Ställ bilen
Om du har egen bil vet du att det finns en rad kostnader du inte kan påverka. Kostnaden för drivmedel kan du emellertid styra helt själv. Genom att ställa bilen bara någon dag i veckan eller mer kan du över tid spara mycket pengar.

2. Skippa lunchen ute
Skippar du en lunch ute per vecka under ett år sparar du upp emot 5000 kr. Är ni två som bidrar sparar hushållet upp emot 10 000 kr.

3. Storhandla och använd rabattkuponger
Det går att spara mycket pengar på att inte småhandla och att utnyttja så många rabatter det bara är möjligt. Stormarknader och så kallade lågpriskedjor bör vara de enda matbutikerna du besöker om du vill spara pengar.

4. Skippa abonnemangen
Spotify, prenumerationer på tidningar och appar, morgontidningen, allsköns TV-abonnemang. Sammantaget kostar abonnemang och prenumerationer mycket pengar varje månad. Se vilka du verkligen nyttjar till fullo och vilka du lika gärna kan avsluta.

5. Inför köpstopp
Ett köpstopp under en viss tid ger automatiskt mer i plånboken, förutsatt att du inte ”tar igen” inköpen när köpstoppet är till ända.

6. Granska kontoutdragen
Hur ofta är det du verkligen granskar dina kontoutdrag ordentligt? Om du gör det med stora förstoringsglaset kan du eventuellt hitta autogiron som kanske inte är helt nödvändiga. Extra försäkringar, betalningar till välgörande ändamål, med mera, är exempel på utgifter du kan fundera på om du vill/behöver ha kvar.

7. Använd appar för att följa upp budget och sparande
Det tog ett par år, men numera finns utmärkta appar för privatekonomi som låter dig följa upp budgetar och sparande. Efter att du har kopplat apparna till dina konton kan du planera både utgifter och sparande på ett mycket smidigt (och faktiskt ganska roligt) sätt.

8. Säg upp kreditkorten
Även om du inte använder ditt kreditkort främst för just möjligheten att handla på kredit kostar kortet en del i årsavgift. Risken med kreditkort är också att du köper saker mer spontant utan att tänka efter före.

9. Skaffa konto på Blocket och Tradera
För att komma igång snabbt med att få grundplåten att växa kan du göra en räd hemma och plocka fram allt du inte behöver och sedan lägga upp sakerna till försäljning på Blocket och/eller Tradera.

Komplettera eventuellt med lån

Om du inte riktigt har tillräckligt med sparade medel för handpenningen och kontantinsatsen när du hittar drömboendet, kan det finnas skäl att fundera på att ta ett privatlån för att täcka upp mellanskillnaden. Med dagens låga ränteläge kan du som har en åtminstone relativt stabil ekonomi få mycket fördelaktiga villkor. Lägsta möjliga räntan på ett privatlån är i augusti 2016 omkring 2%. Innan du börjar fundera på att låna och börjar jämföra privatlån bör du dock lägga upp en budget där du tar höjd för amortering och ränta på privatlånet.

bopriser-amorteringskrav

När det nu har gått närmare två månader sedan amorteringskravet för bolån infördes (1 juni) kan det vara intressant att titta på de direkta effekterna på bopriserna som helhet och antalet objekt som läggs ut till försäljning.

Snittpriserna sjönk i juni

Det är inte bara tillgång och efterfrågan som påverkar bopriserna. Möjligheten till finansiering, och priset för den (räntan) är en annan viktig faktor, regleringar från det offentligas sida en annan. När datumet för amorteringskravet närmade sig blev det tydligt att fler var villiga att betala lite mer för att slippa kravet på tvångsamortering vid en belåningsgrad på +50%. Samtidigt försvann denna ”premie” som genom ett trollslag när natt blev till morgon den 1 juni.

Priserna för bostadsrätter och villor steg marginellt i genomsnitt mellan 1 januari och 30 april. I maj gick det sedan att identifiera en klar generell prishöjning och det var vecka 21 som priserna var som högst. Omedelbart efter den 1 juni sjönk sedan både det genomsnittliga begärda priset och det faktiska försäljningspriset för både bostadsrätter och villkor markant. Ser vi till hela riket sjönk det begärda priset för villor från cirka 2,7 miljoner till cirka 2,4 miljoner. För bostadsrätter sjönk det begärda priset från 2,24 miljoner till 1,97 miljoner på bara en vecka.

Jämför vi priser med en lite längre jämförelsehorisont är trenden fortfarande att priserna fortsätter att stiga. Den senaste 12-månadersperioden (inkluderat uppgifter för juni 2016) har slutpriset för genomsnittsvillan ökat med 11%. Motsvarande uppgift för bostadsrätter är 10%.

Färre objekt till försäljning

Antalet objekt, oavsett det gäller villor eller bostadsrätter, ute till försäljning har minskat för varje år sedan 2010. Trenden är otvetydig och tittar vi till exempel på högsäsongsmånaden maj fanns det dubbelt så många villor på marknaden 2010 som i år. För bostadsrätter är skillnaden inte lika rejäl i absoluta tal, men det går inte att bortse från den tydliga trenden.

Men, det talades ju om att det var rekordtempo på bostadsförsäljningen i maj i år? Alla ville ju sälja/köpa innan Finansinspektionens regler skulle träda i kraft. När det gäller antalet nyinkomna bostadsrätter slogs ett nytt rekord nu i maj 2016. När det gäller antalet nyinkomna villor visar statistiken i stället på en ganska blygsam siffra. Det är tydligt att det var bostadsrättsinnehavare som var mest flitiga med att lägga ut sina bostäder till försäljning.

Som man ganska enkelt kan räkna ut skedde sedan en rejäl minskning av nyinkomna bostäder under juni månad. Vecka 20, som var den vecka med mest aktivitet, lades 3328 bostadsrätter och 2081 villor ut till försäljning. Sex veckor senare, i mitten av juni, var antalet bostadsrätter 997 stycken och antalet villor 700 stycken. En viss del av denna minskning kan härledas till säsongsmässiga variationer, men det är tydligt att amorteringskravet också hade en roll att spela.

pruta på bolånet hos bankerna

Det stående tipset för dig som vill spara pengar på ditt bolån, oavsett om det handlar om nyteckning eller omläggning, är att pruta. Med bankernas stora marginaler för utlåningen finns en betydande prutmån (enligt uppgift tjänar bankerna mer pengar än någonsin på bolånen) och att förhandla är något du definitivt ska göra.

Det är emellertid en inte helt enkel uppgift att identifiera den bank som kan vara som mest generös överlag. Dessutom avgörs ju ditt förhandlingsutrymme av ett antal faktorer, där bland annat din löpande betalningsförmåga och din kredithistorik samt egenskaper i själva fastigheten spelar in.

Använd snitträntorna som ledning

Ett tips för att få rätt ”ingång” när du ska ansöka om nytt bolån eller lägga om ett befintligt är att jämföra listräntor med snitträntor. Idén är att du hos banker som presenterar snitträntor som ligger långt under listpriserna kan ha mer utrymme att pruta.

Vi kan ta två exempel:

  • Bank A erbjuder i juni 2016 ett listpris på 1.95% för rörlig ränta (tre månader) och snitträntan för samma lånetyp för nya bolånekunder ligger på 1.65% (maj).
  • Bank B erbjuder listpriset 2.00% och snitträntan för maj var 1.55%.

Det är enkelt att se att Bank B har ett större gap mellan listpris och snittränta. Det bör enligt huvudregeln innebära att du har större möjligheter att pruta på räntan hos denna bank.

Jämför boräntor ofta

Den bank som presenterar de lägsta snitträntorna en viss månad behöver inte alls befinna sig i toppen månaden därpå. Olika faktorer i omvärlden, av vilka ökade/minskade kostnader för kapitalanskaffning förmodligen är den viktigaste, kan göra att de räntor som erbjuds kunderna skiljer sig mellan månader. På så vis kan man säga att snitträntor är färskvara och du bör inte gå på uppgifter som är mer än en månad gamla om du vill maximera dina chanser att få bästa möjliga ränta på ditt bolån.