Zmarta lån

Normalt är det alltid billigare med rörliga än med bundna bolån. Den främsta anledningen är att det är dyrare för bankerna att låna upp pengar på längre tid. Hos flera bolåneföretag är emellertid de bundna treårsräntorna idag billigare än den rörliga tremånadersräntan. Det gäller i princip både snitträntor och listräntor för de två bindningstiderna. Detta ger upphov till den lite speciella situationen att det just nu går att få ner boendekostnaden genom att välja bundet. Viktigt att notera är dock att det är endast treårsräntan som understiger den rörliga. Övriga bundna räntor är fortfarande dyrare. Det såväl både kortare bindningstider som 1 år respektive 2 år som längre löptider.

Storbankernas räntor

Det är de fyra storbankerna som erbjuder lägre räntor för bundna treårslån. Skillnaden jämfört med räntan för rörliga lån är inte dramatisk, men den är likväl av den storleken att det är klart intressant att välja bort rörligt.

Hos Nordea är listräntan per dags dato 1,99 procent för lån bundna på tre år. Listräntan för rörliga lån är 2,02 procent, vilket ger en differens på 0,03 procentenheter. Även hos SEB är differensen 0,03 procentenheter (2,00% respektive 2,03%). Swedbanks rörliga ränta ligger på 2,04 procent medan du får betala 2,02 procent för ett bundet lån på tre år. Hos Handelsbanken är differensen 0,04 procentenheter.

Kan vara läge att binda

De allra flesta ekonomer och experter på privatekonomi anser att den rörliga bolåneräntan inte kan bli så mycket lägre. Det finns också tecken på att den rörliga räntan är på väg att stega uppåt, om än i maklig takt. Att binda ett bolån på tre år med en ränta som understiger vad man får betala för rörliga lån kan därför vara en bra idé. Genom detta får man en viss försäkring mot de räntehöjningar som garanterat kommer att dyka upp i närtid (förmodligen i början av 2018) – en försäkring som dessutom just nu är i princip ”gratis”.

Situationen att treårsräntan är lägre än den rörliga räntan kommer inte att vara särskilt länge, kanske bara ett par månader. Om du känner att det kan vara klokt att binda bör du alltså smida medan järnet är varmt. Man kan tala om ett ”fönster” för möjligheten att både få billigare bolån och en försäkring mot högre räntor i framtiden, men detta fönster stängs med största säkerhet under våren eller sommaren.

Fortfarande viktigt att pruta

De räntor vi har presenterat ovan är alla listpriser. Dessa är inte fästa i sten och det finns ett stort utrymme för att pruta, särskilt i dagsläget då bankernas vinstmarginal på bolån i ett historiskt perspektiv är skyhög. Har du en stabil ekonomi ska du inte behöva nöja dig med listpriserna omkring 2,00%. Snitträntorna för bolån bundna på tre år ligger idag omkring 1,60% och det ska inte vara någon omöjlighet att både tangera den siffran och till och med få en ännu lägre ränta.