Zmarta lån

Handpenningens primära syfte är att såväl säljare som köpare får en säkerhet om att affären blir av. Genom pengatransaktionen visar köparen att han är beredd att lägga ut pengar för huset, tomten, bostadsrätten eller bilen. Likaså visar säljaren genom att ta emot pengarna att han eller hon inte tänker sälja till någon annan innan själva affären som sådan blivit av. Kanske är större summor i form av lån inblandade som gör att det kommer att ta ett tag innan den större betalningen kommer att bli av. Vid alla ekonomiska transaktioner bör man skriva kvitto, givetvis gäller samma sak vid handpenning. Det kan dock vara smart att veta hur man går till väga när detta skrivs, i synnerhet om man gör en privat affär utan mellanhänder med koll på juridik och praxis. Otydligheter kan betyda missförstånd och missförstånd kan leda till konflikter. Något som såväl köpare och säljare vill undvika.

Varför kvitto?

Ofta genomförs affärer muntligt, i synnerhet när det gäller mindre affärer som elektronik, möbler eller bildelar. Man har kommit överens om priset på varan och vad köparen kan förvänta sig av varan, följaktligen tar affären inte längre tid än tiden det tar för en penningsumma att förflytta sig från ett bankkonto till ett annat. Denna typ av avtal fungerar även när det gäller större transaktioner såsom bilaffärer eller förvärvande av hus eller tomter, liksom när handpenning ska läggas på något av detta. Det kan dock visa sig viktigt att skriva ett kvitto så att köparen(eller säljaren)kan visa på vad som gällt om några problem skulle uppstå. Ju tydligare ett avtal är, desto lättare blir det att klara upp eventuella missförstånd och avtalskonflikter.

Vad ska finnas på kvittot?

För att ett kvitto ska uppfylla sin funktion så bör vissa saker finnas med så att informationen är begriplig såväl för säljare som för köpare och, inte minst, utomstående ifall det skulle gå så långt att missförstånd eller konflikter behöver redas ut av oberoende expertis.

Givetvis måste det framgå mellan vilka handpenningens summa har överförts. Är det mellan två privatpersoner så ska detta framgå, likaså om det är mellan två bolag eller enskilda firmor, liksom när det gäller mellan en privatperson och en firma. Sådana detaljer är viktiga, inte minst ur skattesynpunkt.

Exakt vad affären gäller måste också framgå, ju tydligare desto bättre. Detta dels för att det vid eventuella frågetecken eller missförstånd lätt ska kunna avgöras hur affären borde ha genomförts så att man kan avgöra om vad som gått fel, dels på grund av redovisningsskäl. Den som säljer något eller köper något måste redovisa detta och om saker är oklara så kan myndigheter som till exempel skatteverket begära utredningar, något som kan bli både tidskrävande och kostsamt.

Handpenningen är som bekant beräknad på en viss procent av köpeskillingen, därför måste man vara noga med att handpenningens summa stämmer överens med den totala summan.

Datum för affärens slutförande och vad affären innebär bör också stå med. Ska äganderätten till bilen överlåtas när den betalats eller gäller andra datum? Ingår det andra detaljer? Om man gör affärer med en bekant eller närstående så kanske man har nyttjanderätt till båten eller bilen så snart man har bestämt sig och betalningen kan ske när pengar finns tillgängliga. Oavsett hur avtalet ser ut så bör detta stå med.

Den som är osäker när det gäller kvitton för handpenning kan kontakta konsumentverket och/eller ladda ner mallar som man enkelt kan fylla i och vara trygg i att man uppfyllt sin del av avtalet. Detta ger även trygghet för säljaren som härmed vet att de relevanta detaljerna finns med och man slipper gå och fundera på om allt är korrekt utfört.