Zmarta lån

Här på Handpenning.nu får du information samt vägledning till banker och långivare som kan hjälpa dig att finansiera kontanta insatser.

Hitta lån och ansök om finansiering


Vägledning genom Handpenning.nu

När man står i begrepp att göra ett av livets stora köp så kan det vara bra att se över vad som gäller, vad man har för skyldigheter, vad man har för rättigheter. Oavsett om det gäller förvärv av bostadsrätt, en större fastighet eller en tomt så går hela köpet mycket enklare och smidigare om man har koll på regler och tillvägagångssätt. En av de viktigaste delarna av ett köp, sett ur köparens synvinkel är den som rör handpenningen, eller kontantinsatsen.

Här är det vanligt att man ställer sig en mängd frågor: hur stor kommer handpenningen att vara? Kommer jag att ha pengarna som täcker den? Om inte, vad har jag i så fall för möjligheter att genomföra köpet? Kan man låna till handpenning? Vad gäller om jag ska låna till handpenning på ett hus? Blir förutsättningarna annorlunda om jag ska låna till en bil?

Att just låna till handpenning är ett tillvägagångssätt som blir allt vanligare men många tycker nog fortfarande att det låter lite tvivelaktigt, kanske beroende på en gammaldags syn på hur ekonomi och köp ska skötas. Idag är det dock så att allt sker mycket snabbare vilket ställe höga krav på smidighet även vad gäller ekonomiska transaktioner, givetvis kan det kännas bra att själv stå för sin kontantinsats, kanske efter mångårigt sparande. Dock kanske detta sparande inte stämmer överens med det köp av exempelvis bostad som du planerar. Då är det bra att veta att man kan ta ett lån och den kostnaden direkt för att snabbt betala av den, precis som med resten av lånen.

Varför en handpenning?

Den som avser sälja något vill naturligtvis vara säker på att köparen av huset, bilen eller båten är seriös och visar detta. Detta sker delvis genom kontrakt men även genom att köparen betalar en del av köpesumman i samband med att kontraktet skrivs på.

Det vanliga är att handpenningen motsvarar 10 % av köpesumman men numera det är inte ovanligt med handpenningar på uppåt 15 %.

Låna till kontantinsatsen

Den senaste tidens ökade krav på högre amorteringsnivåer har gett genklang även när det gäller handpenning. Tio procent är den vanligaste nivån vad gäller kontantinsats men det är idag inte ovanligt med nivåer på uppåt femton procent. Det kan tyckas som några få procent men om man tänker sig ett lån på kanske miljontals kronor så kan det genast bli en betungande summa, i synnerhet för den unga familjen som ska skaffa sitt första hem ihop eller för studenten som inte har någon annan möjlighet till bostad än att låna till en bostadsrätt.

Vid tillfällen som denna kan man hamna i en knivig situation: man har inkomst, ett stabilt liv och alla möjligheter att kunna hantera lånen i framtiden. Dock saknar man pengar till handpenningen och detta kan omöjliggöra att man över huvud taget får något lån. Det kan bero på att man inte har sparat tillräckligt eller att man helt enkelt är ny i arbetslivet och inte har hunnit bygga upp några besparingar.

Hand ber om pengarOavsett vad så kan det kännas tryggt att veta att man slipper avstå sitt drömhem och att situationen kan lösas om man kan låna till kontantinsats hos sin bank. Detta kan givetvis innebära att själva lånet får högre ränta än bostadslånet i övrigt men man får i alla fall sitt lån och kan genomföra affären.

Här på sidan finner du information och tips om hur man hanterar handpenning och lån som kan underlätta husköpet, bilaffären eller drömmen om båt till sommaren. Här finns svaren på de flesta frågor som rör ämnet och du kan tryggt gå vidare med dina låneplaner med all den information som du behöver.