Zmarta lån

Det är ofta i samband med att man vid ett husköp skriver på kontraktet som handpenningen överlämnas. På detta vis får säljaren av bostaden försäkran om att köparen menar allvar med sitt köp och kommer att hålla det som avtalats i kontraktet. Handpenningens summa kan vara såväl högre som lägre men ligger oftast på 10 % av köpeskillingen. Det finns undantag från regeln om handpenning, exempelvis om köpet klaras av snabbt men det absolut vanligaste är att handpenning eller kontantinsatsen betalas när kontraktet skrivs. Om köpet handlar om en bostad så sker detta oftast hos den mäklare som förmedlat affären och det är vanligt att mäklarens arvode kommer från handpenningen.

Hitta lån till din handpenning

mittbolan annons

Bolån och handpenning

Ofta när man gör en större bostadsaffär så har man sina tillgångar investerade sin nuvarande bostad, något som innebär att man har dessa låsta och alltså inte kan överföra pengar direkt till exempelvis handpenning. Kanske håller denna bostad på att säljas men köpet har ännu inte gått igenom och pengarna finns därför inte till hands. Dock ses huset eller bostadsrätten och dess värde som tillgångar och säkerhet för lån varför det är möjligt att ta ett lån till handpenningen på detta. Inte sällan blir det fråga om kortvariga lån som betalas av på några månader, så snart man har tillgång till de pengar som bostadsaffären inbringar. 

Handpenning vid köp av hus

Det är inget tvång att behöva komma överens om handpenning vid köp av exempelvis hus men det är det vanligaste sättet för säljaren att försäkra sig om att köparen är seriös och har för avsikt att fullfölja affären i enlighet med det man kommit överens om i kontraktet. Den vanligaste nivån på handpenning när det gäller hus är 10 % av köpeskillingen men det har blivit vanligare med nivåer på uppåt 15 % bland annat i och med de ökade kraven vad gäller amorteringar.  Om, vilket oftast är fallet, en mäklare är inblandad så är det oftast här handpenningen hålls tills övriga villkor har uppfyllts. Givetvis kan man komma överens om handpenning även om det inte finns någon mäklare med i bilden men man bör vara säker på att alla relevanta uppgifter finns på kontraktet, exempelvis handpenningens summa och vid vilken tidpunkt den ska vara betald.

Ifall köparen på ett eller annat sätt bryter mot det som man kommit överens om kan det bli fråga om skadeståndskrav från säljaren, det är delvis på grund av detta som handpenningen betalas in, så att säljaren har den säkerheten. Märk väl att köparen ingalunda går fri från eventuella skadeståndskrav även om handpenning inte ingått i affären.

Skillnad mellan handpenning och kontantinsats

Ofta nämns handpenning och kontantinsats som om de vore två olika namn på samma sak men det är inte riktigt sant, även om det ur köparens synvinkel, rent kostnadsmässigt oftast inte är någon direkt skillnad. Kontantinsats ska egentligen ses som ett direkt förskott på köpesumman medan kontantinsats snarare är att betrakta som en försäkran. Eftersom de används av samma parter, vid samma tillfälle och med snarlikt syfte så använder dock många de bägge begreppen utan att man behöver reagera på det.

Det viktiga i samband med bolån är att samtliga inblandade parter är införstådda med vad som gäller, när det hus eller den bostadsrätt som affären avser ska överlåtas, hur stor handpenningen är och att allt är klart när kontraktet ska skrivas på.