Zmarta lån

Ett av valen man behöver göra när man ska teckna bolån är om man vill ha räntan bunden eller rörlig. Idag är skillnaderna mellan dessa två historiskt låga – men i en svängig ekonomi kan det göra stor skillnad för lånets kostnad varje månad. Vi ska gå igenom skillnaderna mellan bunden och rörlig ränta, och vad man bör tänka på.

Kvinna som ansöker om bolån på surfplatta

Bunden ränta – ekonomisk trygghet

Att din ränta är bunden betyder att du betalar samma ränta varje månad på ditt bolån under bindningstiden – oavsett hur ränteläget förändras på marknaden. Det ger en stor ekonomisk trygghet, eftersom du vet exakt hur mycket du behöver betala till banken månad till månad, och det gör det lätt för dig att lägga upp en budget.

Även om räntan skulle stiga på marknaden behöver du inte bekymra dig om detta då din ränta är bunden – men det gäller naturligtvis även om marknadsräntan skulle sjunka. Du kan alltså få betala både en högre såväl som en lägre ränta än vad marknadsräntan ligger på. Ofta ligger den bundna räntan dock något högre. Detta eftersom den bundna räntan trots allt innebär en väldigt stor ekonomisk trygghet.

Du binder inte din ränta under hela låneperioden (ett bolån återbetalas ju som regel över en väldigt lång tidsperiod). Istället finns olika bindningstider. De vanligaste bindningstiderna ligger på 1, 2, 3, 5 eller 8 år – och vissa banker erbjuder även 10 års bunden ränta.

Rörlig ränta – historiskt billigare

Den rörliga räntan, å andra sidan, följer marknadsräntan – som i sin tur följer Riksbankens styrränta. Väljer du en rörlig ränta kan denna dock inte fluktuera från månad till månad – istället ligger den på samma nivå i perioder om tre månader. Detta beror på att den rörliga räntan justeras upp eller ned varje kvartal av banken där du har ditt bolån. Därefter är den konstant i tre månader oavsett vad som sker med marknadsräntan under tiden. Den är alltså inte helt rörlig.

För den som har goda marginaler i sin ekonomi kan rörlig ränta vara ett klokt val – åtminstone i en tid när ekonomin är relativt stabil. Det är nämligen så att över tid brukar den rörliga räntan bli billigare. Det beror på att banken i sin beräkning av den bundna räntan räknar med en avgift för den trygghet som den innebär.

Samtidigt innebär en rörlig ränta att du inte är bunden till banken på samma sätt. Du riskerar därför inte att bli skyldig att betala ränteskillnadsersättning om du exempelvis skulle vilja lösa ditt bolån i förtid, som du ofta blir med en bunden ränta.