Zmarta lån

flytta

Nästan var femte villaägare är rädd att behöva flytta om ekonomin skulle försämras på grund av arbetslöshet eller sjukdom, och nästan tre av fem är oroliga för att boendekostnaderna skulle bli besvärliga om månadsinkomsterna skulle minska. Detta följer av en undersökning som tidningen Vi i Villa genomförde för en tid sedan.

Stora lån ger oro

Belåningsgraderna är idag inte högre än tidigare, snarare lägre, men det handlar idag om totalt sett större belopp eftersom bopriserna stadigt har ökat under en längre tid. Med större lån blir hushållsekonomin automatiskt mer känslig både för inkomstbortfall på grund av sjukdom eller arbetslöshet och givetvis också för räntehöjningar.

I Vi i Villas undersökning presenteras siffror på hur mycket hushållsekonomin behöver förstärkas vid arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Omkring 30% av de tillfrågade uppger att ytterligare omkring 6000 kr behöver komma in i form av inkomster varje månad. Det är en relativt hög siffra och den kan mycket väl överstiga vad själva bolånet faktiskt kostar i ränta per månad.

Amortering för tryggare framtid

Det eviga tipset för att trygga ett eget boende i framtiden, oavsett vad som sker inom hushållet och på bostadsmarknaden som helhet, är att amortera när det går. Amortering minskar kapitalskulden på vilken den löpande räntan räknas och säkrar också att det realiserbara värdet av bostaden – vid en eventuell framtida försäljning – inte urholkas.

Den som har köpt en bostad efter den 1 juni 2016 har, förutsatt att belåningsgraden överstiger 50%, krav på sig att amortera. Det tvingande beloppet kan för dyrare objekt vara ganska betydande på månadsbasis och det finns kanske inte så stort utrymme för ytterligare amortering. Att fundera på om det går att amortera lite ytterligare är dock alltid en bra idé. För den som köpte sin bostad före den 1 juni 2016 kan det finnas krav på amortering, men lånet kan också vara amorteringsfritt. Om lånet är amorteringsfritt finns goda skäl att se om det inte finns utrymme i hushållsekonomin för att betala lite extra på kapitalskulden. Även om det inte skulle ha någon direkt inverkan på möjligheterna att klara ett inkomstbortfall kan amortering i varje fall göra att förhandlingsläget gentemot banken vad gäller räntan blir bättre.

Försäkringar mot inkomstbortfall

Det finns flera olika typer av försäkringar som kan ge ett extra skydd om olyckan är framme eller om man blir arbetslös. Att hoppas på att man håller sig frisk och att man kan få behålla jobbet är inte den rätta lösningen om man oroar sig.

Försäkringarna kan sorteras in i två kategorier, nämligen inkomstförsäkringar och försäkringar som är kopplade till själva bolånet.

En inkomstförsäkring fungerar på så vis att den kompletterar a-kassan vid arbetslöshet. Försäkringsbolaget täcker därmed upp för en del av den förlorade arbetsinkomsten. I den andra kategorin ingår försäkringar som täcker upp för hela eller en del av bolånekostnaden.