Zmarta lån

gotland-huspriser

Det är inte i Stockholm, Göteborg eller Malmö som huspriserna ökar snabbast just nu. I stället är det i mer oväntade regioner i Sverige, Gotland och Jämtland närmare bestämt, som prisstegringen är som tydligast. Överlag stiger priserna emellertid i alla län i landet.

I Lantmäteriets fastighetsfakta (extern länk) för det tredje kvartalet 2016 framgår att prisutvecklingen har varit historiskt hög det senaste året. Samtidigt är det intressant att notera att antalet försäljningar av småhus minskar dramatiskt.

Stark prisutveckling på Gotland – men få försäljningar

Det är Gotland som uppvisar den starkaste prisutvecklingen mellan 2015 och 2016. Prisutvecklingen är 13%, vilket är en historiskt hög siffra i landet som helhet. Siffran för antalet försäljningar har dock sjunkit mellan åren, både på Gotland och i övriga landet. Antalet försäljningar av småhus på Gotland var endast 176 stycken under årets sex första månader. Visserligen är Gotland en mycket liten bostadsmarknad, men denna siffra är ändå svag.

Även i Jämtland, som tar andraplatsen bakom Gotland i prisutvecklingen, har antalet försäljningar minskat under 2016 jämfört med 2015. Samma utveckling kan ses i både Stockholm och Skåne, som tillsammans med Västra Götaland är de största regionala bostadsmarknaderna i Sverige. Sett över hela landet har antalet försäljningar minskat minskat med ungefär 10% hittills under 2016 vid en jämförelse med samma period 2015.

Det län i Sverige där försäljningen har rasat som mest är Västmanland. Här minskade antalet försäljningar med hela 39% i det tredje kvartalet.

Tabell: Småhusförsäljningar tredje kvartalet

2015 22 425
2016 20 091

Många nybildningar i Västra Götaland

Enligt Lantmäteriets fastighetsfakta finns det inget län där antalet försäljningar har ökat. Det finns emellertid ett län där antalet nya fastigheter har ökat ganska kraftigt. Det är Västra Götalands län. Under det tredje kvartalet nybildades 1735 småhus. Västra Götalands län har den näst största befolkningen i Sverige efter Stockholm, men det byggs alltså mer här än i huvudstaden med omnejd.

Kommentar

Statistiken talar sitt tydliga språk; försäljningarna minskar i antal och priserna ökar. Det är diskrepansen mellan utbud och efterfrågan på småhus som skapar denna situation.

Samtidigt kan man tänka sig att amorteringskravet och en allmän osäkerhet kring räntan samt eventuella ytterligare begränsningar i möjligheten att ta bolån (skuldkvot, slopat ränteavdrag, med mera) kan göra att det är färre som vågar ta steget att köpa ett befintligt småhus eller köpa tomt för att bygga eget.

Tabell: Starkast respektive svagast prisutveckling 2015-2016

Gotland 13%
Jämtland 13%
Dalarna 12%
Västmanland 12%
Stockholm 12%
Örebro 12%
Gävleborg 12%
Västra Götaland 11%
Kalmar 11%
Västra Götaland 11%
Värmland 8%
Halland 8%
Norrbotten 7%
Blekinge 7%
Västerbotten 6%