Zmarta lån

Det är nu nästan exakt två år sedan som bankerna genom ny lagstiftning ålades att varje månad presentera snitträntorna för bolån för den senaste månaden. Trots det är det många, både befintliga bolånetagare och personer som letar boende, som inte vet vad snitträntorna innebär och hur de kan användas. Det följer av en undersökning som Sifo har utfört på uppdrag av Avanza.

En av 50 vet hur man hittar snitträntorna

Det kanske mest anmärkningsvärda med Sifos undersökning är att det synes vara mycket svårt för konsumenterna att ens hitta uppgifter om respektive bolåneföretags snitträntor. I undersökningen var det bara 2% av de tillfrågade som menade att det var enkelt att hitta uppgifterna.

Detta är något som har fått Avanzas sparekonom och bloggare Claes Hemberg att gå i taket. Han menar att snitträntorna ger en mycket viktig konsumentupplysning och att det faktum att så få upplever att de enkelt kan ta del av dem är ett ”gravt underbetyg”. Hemberg menar vidare att det är centralt att myndigheterna tar tag i uppgiften att föra ut denna så viktiga konsumentupplysning direkt till medborgarna. Han pekar ut Finansinspektionen som den aktör som borde ta den rollen.

Få använder snitträntan

Att det verkar vara svårt för den genomsnittlige bolånetagaren att ens hitta information om vad de aktuella snitträntorna ligger på, speglas givetvis också i att det är mycket få bolånetagare som använder denna uppgift för att få ett bättre förhandlingsläge gentemot banken. Anmärkningsvärt är också att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor. Det är bara 5% av de tillfrågade som har använt sig av snitträntorna vid förhandling med banken. Fördelningen mellan män respektive kvinnor är 7% respektive 4%.

Så här hittar du snitträntor

Snitträntor ska presenteras på respektive banks webbplats för bolån. Tyvärr göms de ibland undan, antingen medvetet eller omedvetet. Hos Swedbank, för att ta ett bra exempel, presenteras snitträntorna långt under de aktuella bolåneräntorna (listpriserna) på sidan för ”bolåneräntor”.

Du kan även hitta sammanställningar av ränteuppgifter från en större mängd bolåneföretag på konsumentekonomisajter och jämförelsesajter. Vi kan också slå ett slag för Konsumenternas tjänst ”Jämför boräntor” där du enkelt kan både hitta och jämföra räntor från alla bolåneföretag.

Så här använder du snitträntor

Snitträntan är att betrakta som ett jämförelsepris. Senast den 5:e i varje ny månad ska alla bolåneföretag presentera snitträntorna för både den rörliga tremånadersräntan och de bindningstider som erbjuds. Uppgifterna anger vad bolåneföretagets kunder i genomsnitt betalar för sina bolån.

Snitträntan bör vara utgångspunkten i din förhandling med bolåneföretaget. Det är med denna i botten som du ska föra fram ytterligare argument för att du ska få ned din ränta ännu mer. Bolånet är den största utgift du har i livet och det är viktigt att du tar steg för att minska den så mycket det bara är möjligt.

Källor: Artikel i Privata Affärer, Hembergs kommentar hos Avanza.