bundet bolån

Under nästa år kommer Danske Bank lansera ett bolån som binds upp på 30 år, till en fast ränta på 2,89 %. Det betyder att det tidigare kravet om att låntagarnas ekonomi måste tåla en kalkylränta om 7 % slopas – och därmed öppnas det upp för fler att låna en större summa än tidigare.

En stor fördel med detta lån är att det gör det enklare för fler att beviljas bolån, eftersom deras ekonomiska förutsättningar nu istället måste klara av den bundna räntan på 2,89%. Som exempel kan ett par som tjänar totalt 93 000 kronor i månaden nu låna hela 17 % mer än tidigare.

Bunden ränta både lockar och avskräcker

Den bundna räntan kan beskrivas både som något positivt och som något negativt, beroende på hur man ser på det. I jämförelse med dagens bolån, där du kan få en ränta en bra bit under 2 %, kan en ränta på 2,89% tyckas hög och därmed som något inte är fördelaktigt för låntagaren.

Skulle man istället tänka sig samma ränta om 10-15 år, eller ännu längre fram, finns det ingenting som säger att vi kommer att fortsätta ha en så pass låg ränta på bolån som vi faktiskt har idag. Eftersom kalkylräntan ligger på hela 7 % finns det helt klart med i beräkningarna att ränteläget på bostadsmarknaden kan komma att kraftigt förändras, och vem vet vilken låneränta vi har i framtiden? Med tanke på hur världsekonomin ser ut idag, med en skakig börs och nya handelsrestriktioner till höger och vänster finns risken att räntan sticker iväg även på bolån, och en ränta på 2,89% kan komma att ses som ett riktigt kap om några år.

Förtidsinlösen utan extra kostnad

En annan fördel med det 30-åriga bolånet hos Danske Bank är att det inte kostar något om man som kund vill lösa lånet i förtid. Detta kan hos vissa banker annars medföra en relativt stor extrakostnad i form av ränteskillnadsersättning, men någon sådan finns alltså inte på detta lån. Oavsett vad man tycker om en ränta som är bunden i 30 år så går det inte att förneka att för de som vill ta sig in på bostadsmarknaden så kommer detta lån som en riktigt god nyhet.

Kanske har du precis skrivit på kontrakt för din drömbostad och står du i begrepp att omvandla ditt lånelöfte till ett bolån. Kanske har du redan ett bolån, men vill sänka dina räntekostnader? Oavsett vilket kommer du behöva förhandla med banken eller långivaren för att få bäst villkor. Här ger vi dig tips på hur du kan tänka och vilka saker som är viktiga för att få den bästa bolåneräntan. Allt från hur du förbereder dig inför förhandlingen till vad du kan göra under och efter!

Förhandla bäst bolåneränta

Var påläst inför förhandling

Var påläst inför förhandlingen genom att göra research kring olika bankers snitt- och listräntor. Snitträntan är den genomsnittliga räntan för bankens alla kunder, medan listräntan är den ränta de går ut med till nya kunder. Det kan skilja sig en hel del mellan dessa två. Även om några procentenheter inte känns som särskilt mycket blir det på ett lån om flera miljoner stor skillnad om du betalar 5 % eller 5,7 % i ränta per år.

Till exempel leder en sänkning från 1,3% till 1,2% på lånebeloppet 3 000 000 kronor till en skillnad på 3 000 kronor på ett år. Pengar du kan unna dig något extra för istället, eller använda för att amortera mer på ditt bolån. När du förhandlar ränta bör du vara medveten om vad varje 0,1% på lånet innebär i kostnad för dig på ett år.

Leta fram både vad den bank du ska förhandla med har för räntor, men också vad konkurrenter har. Oavsett om du har ditt lånelöfte eller ditt nuvarande bolån hos en viss aktör kan du fortfarande byta bank om du vill. Dagens räntepolitik håller låga nivåer och bankerna tävlar om att erbjuda dig attraktiva lån och betalningsplaner. Det är du som är kunden och som kan välja det bästa alternativet – du har alltså trumf på hand och sitter i ett bra läge.

Under förhandling – stressa inte och stå på dig!

Gå in i förhandlingen med en bild av var du vill hamna med räntan. Ett bra mål är att försöka hamna under bankens snittränta. Det är viktigt att under själva förhandlingen stå på dig och behålla lugnet. Skulle du inte få igenom dina krav tackar du för besöket och säger att du ska fundera och återkomma. Banken är väl medveten om att du enkelt kan välja att teckna ditt bolån hos en annan bank eller flytta ditt nuvarande till en annan. Att du visar att du inte nöjer dig med vad banken kan erbjuda gör dem mer osäkra, vilket kan leda till att de erbjuder ännu lägre ränta.

Många bäckar små blir ofta stora kostnaden på slutet. Titta därför också igenom kostnader som aviavgifter eller andra tjänster som banken ”kräver” att du ska ha. Det kan vara kreditkort eller helhetstjänster som kostar pengar varje månad eller år. Tillsammans blir kostnaderna höga.

Låt dig inte övertygas att binda bolåneräntan

Banken vill att du ska vara kund länge och på så sätt säkra sina intäkter. När det kommer till frågan om du ska ha bunden eller rörlig ränta kommer de därför förslå den bundna och framhålla fördelarna med denna. Den bundna räntan gör att du vet vad du kommer få betala i ränta varje månad, men det gör också att du vid ett senare tillfälle inte kan amortera tillbaka lånet eller flytta det hur som helst. Då kan du bli skyldig att betala ränteskillnadsersättning. Idag finns i heller inga tecken på stora räntehöjningar varför rörliga lån ofta är att föredra.

Jämför erbjudanden från många aktörer

Den bank du har idag kanske inte är den bästa banken. Ta in erbjudanden från flera och jämför. Du kan ha ditt lönekonto i en bank och lånen i en annan. Använd tjänster på marknaden som jämför lån och räntor och få på så sätt ett större urval.

Omförhandla en gång om året

Ett banklån är ett affärsmässigt avtal mellan dig och banken, och båda parter ska vara nöjda. Tycker du att banken har för hög ränta eller att de tjänar för mycket pengar på dig? Be om omförhandling av lånen. Gör en rutin att förhandla om ditt lån minst en gång om året. Se över kostnader och ha som mål att sänka räntan.

Lycka till!

I december köper svenskar julklappar för mycket pengar. Det är tradition att man delar ut julklappar till sina nära och kära. Hur mycket pengar som läggs är dock svindlande när man tänker efter. Skulle pengarna kunna läggas på något bättre eller viktigare? Detta är en fråga som väcker många tankar. Åtskilliga miljarder av dessa julklappspengar skulle rädda liv i stora delar av världen. Används verkligen våra pengar ”rätt”. Finns det något bra svar? God Jul!