Zmarta lån

Det är nu klart att regleringen om amorteringskrav, som har stötts och blötts i långbänk i flera år, nu kommer att införas den 1 juni. Det centrala är att alla nya bolån på över 50 procent av marknadsvärdet för en bostad ska amorteras – först med 2 procent ned till 70% och sedan med 1 procent ned till 50%, detta på årsbasis.

Syftena med amorteringskravet är att få ned den stora skuldsättningen bland bolånetagare och stoppa den i vissa delar av landet skenande boprisutvecklingen. Oavsett om regleringen ger avsedd effekt eller inte planeras även lite löst för ytterligare åtgärder för att strama upp bostadsmarknaden med ovan syften samt rörlighetsperspektivet som ledord. Några av de frågor som diskuteras är

  • Skuldkvotstak
  • Sänkt kapitalvinstskatt
  • Nedtrappat ränteavdrag.

bild på bostad för att illustrera amorteringskrav och ränteavdrag

Skuldkvotstak för lägre lånebelopp

Ett skuldkvotstak innebär att den disponibla inkomsten blir avgörande för hur mycket man kan låna. Myndigheten Finansinspektionen är en varm förespråkare för en reglering med skuldkvotstak och det verkar som att denna åtgärd är den som ligger närmast i tiden. Enligt mycket lösa diskussioner rekommenderas en kvot på sex-sju och det betyder att ett hushåll som tar ett nytt bolån inte får låna mer än sex-sju gånger årsinkomsten efter skatt.

Lägre kapitalvinstskatt på försäljningar

Svensk bostadsmarknad präglas av en tydlig brist på bostäder, framför allt i storstadsområdena. En anledning till bristen är att skatten på försäljning minskar rörligheten. Det finns helt enkelt inget incitament att byta en större bostad mot en mindre om bytet ger upphov till en stor skattekostnad. Om kapitalvinstskatten på bostadsförsäljningar sänks från dagens 22% finns, enligt förespråkarna av denna åtgärd, anledning att tro att rörligheten på bostadsmarknaden kan öka.

Lägre ränteavdrag

Ränteavdraget är ett politiskt verktyg som har införts för att stimulera bostadsbyggande och idén är att ge låntagare utrymme att låna lite mer än vad den disponibla inkomsten annars skulle ge möjlighet till. Ränteavdrag fungerar dock mindre bra i ett samhällsekonomiskt perspektiv när marknadsräntorna är så låga som de är just nu. Bolåneräntorna ligger mycket lågt och när en låntagare dessutom kan göra avdrag med 30% är det ett givet recept för en fortsatt ”lånefest”. Ränteavdragets vara eller icke vara har diskuterats sedan dag ett men nu förs intensiva diskusioner om hur regleringen kan luckras upp med en avtrappning som följd.