Zmarta lån

bostadsratt-foreningPriset är givetvis det viktigaste när du köper bostadsrätt. Emellertid finns det, som du säkert vet, ett antal andra faktorer att titta på. Framför allt är det bostadsrättsföreningens ekonomi och föreningens planer för framtiden som är viktiga att undersöka.

När du köper en bostadsrätt köper du inte själva lägenheten eller radhuset utan istället blir du ägare till just en ”rätt” att nyttja bostaden samt givetvis också att sälja den, pantsätta den, med mera. Själva bostaden ägs fortfarande av bostadsrättsföreningen och förmodligen har föreningen skuldåtaganden och andra åtaganden som måste infrias. I den här artikeln kan du läsa mer om viktiga saker att undersöka när du står i begrepp att buda på en bostadsrätt samt något om en ny indikator som i framtiden kan fungera som en kvalitetsmärkning för bostadsrättsföreningar. Undvik att buda och lägga handpenning i blindo genom att undersöka, läsa på och jämföra!

Det finns tre saker att undersöka lite närmare för att se huruvida en föreningen kan anses vara välskött eller inte. Det handlar om:

  • Plan för löpande och framtida underhåll
  • Plan för framtiden
  • Skuldbördan

Underhållsplan

Alla bostadsrättsföreningar ska ha en underhållsplan och i denna ska alla föreningsgemensamma underhållsåtgärder både på kort och lång sikt finnas med. Åtgärderna ska vara preciserade och prissatta och det ska givetvis också finnas en budget som täcker kostnaderna (reparationsfond). Finns det ingen underhållsplan är det ett mycket tydligt tecken på att föreningen drivs på ett undermåligt sätt. Detsamma gäller om det visserligen finns en plan, men det saknas information om typiska underhållsåtgärder såsom stambyten och fasadrenoveringar.

Bostadsrättsföreningens syn på framtiden

Oavsett du har ett mycket långsiktigt eller lite kortare perspektiv när du köper bostadsrätt är det centralt att bostadsrättsföreningen alltid har ett långsiktigt perspektiv. En välskött bostadsrättsförening har en framtidsplan där man listar framför allt risker för att på så sätt kunna ta höjd för dessa om/när de inträffar. Det kan handla om allt från mycket stora utgifter för förvaltningen på grund av nya lagar till eventuell värdeminskning på grund av att mark i området får ett annat användningsområde.

Skuldbördan

Alla bostadsrättsföreningar har skulder. Det handlar normalt om en skuld för själva fastighetsbeståndet, men det kan också gälla investeringar i parkeringsplatser, med mera. Ju högre skulden är i förhållande till beståndets marknadsvärde, desto sämre är det i grunden. Det är alltså viktigt att titta på ekonomin vad gäller relationen tillgångar jämfört med skulder. Just nu, då ränteläget är mycket lågt, kanske en mycket hög skuldsättning inte ger något särskilt stort utslag på avgifterna men skuldbördan för föreningen kommer snart att märkas på avgifterna när räntorna går upp.

SBC Boendeindikator – analys av bostadsrättsföreningar

SBC är en förkortning av Sveriges BostadsrättsCentrum AB, som är en samlande kraft för förvaltning av bostadsrätter. Idén är att både hjälpa till med förvaltning och värdeskapande och att agera som expert i allt som har med bostadsrättsliga frågor att göra. Som ett led i verksamheten att ge verktyg för bostadsrättsföreningar att driva verksamheten på ett optimalt sätt har SBC tagit fram en boendeindikator. Tanken är att på uppdrag bedöma status för en förening med avseende på de tre parametrarna fastighet, förvaltning och boendemiljö. En godkänd förening får en stämpel – SBC Godkänd – som kan användas i bland annat marknadsföring.

Denna märkning är relativt ny och det är idag inte så många föreningar som har ansökt om att bli bedömda. Med SBCs stora breda förankring runt om i landet förmodas emellertid boendeindikatorn att bli en viktig källa till jämförelser mellan bostadsrättsföreningar i framtiden.