Zmarta lån

Marginal-ranta

Bolåneinstitutet SBAB gör löpande mätningar kring hur marginalerna för bostadsägare och nya bostadsköpare ser ut när det gäller eventuella räntehöjningar. Mätningen till och med maj månad visar att den andel bostadsägare som kan få bekymmer om boräntorna stiger med upp till tre procentenheter stiger för första gången sedan mätningarna startade.

Trenden är bruten

Mellan 2012 och 2015 ökade andelen som uppgav att de hade en marginal i ekonomin att klara av höjda boräntor på tre procent kontinuerligt. Nu har SBAB dock upptäckt ett trendbrott. Det är numera 64% av bolånekunderna som anser att marginalerna är tillräckliga för att klara av höjda boräntor på upp till tre procentenheter. Det är en nedgång med fem procentenheter från 2015.

De yngre har mindre marginaler än de äldre

Det är, kanske mindre överraskande, de yngre som har de sämsta marginalerna i bostadsekonomin. Bland bolånetagare mellan 20-40 år är det 47% av kunderna som har en tillräcklig marginal att de kan betala räntor och amortering löpande utan att behöva dra ner på andra utgifter. Bland de äldre är känsligheten för ökade boendekostnader inte alls lika stor.

Att det är de yngre som får det mest kärvt om räntorna skulle vända upp är inte så anmärkningsvärt. En tydlig anledning är att yngre normalt är högre belånade eftersom de har kommit in på bomarknaden på relativt höga prisnivåer. En annan anledning är att yngre generellt har lägre löner än äldre.

Riksbankens räntebana förskjuten framåt

I och med Brexit och omröstningens efterverkningar på de finansiella marknaderna kommer förmodligen riksbankens planerade räntehöjningar för 2017 och framåt att skjutas på tiden. Enligt preliminära bedömningar kommer minusräntan att bibehållas fram till 2018 och det innebär också att boräntorna kommer att vara historiskt låga under ytterligare en tid. Detta faktum bör innebära att trendbrottet i SBAB:s mätningar kommer att vara mycket tillfälligt.