Zmarta lån
Kvinna räcker över husnycklar till ungt par

Vi har i Sverige en bostadsmarknad där priserna är höga. Framförallt i storstäderna, men även på många andra ställen runtom i landet. Det gör att det blir svårt för många unga vuxna att på egen hand ha råd till sin första bostad. I den här artikeln har vi därför samlat några goda råd, som du som förälder kan använda dig av för att hjälpa ditt barn in på bostadsmarknaden.

Hjälp till med kontantinsatsen

För att få bolån och köpa bostad idag krävs en kontantinsats om minst 15 procent av köpeskillingen. Om ditt barn ännu är litet kan du redan nu börja spara till detta, för att på så vis kunna hjälpa med hela eller delar av kontantinsatsen när det väl är dags.

Är ditt barn större kan du hjälpa till på lite olika vis, beroende på hur dina egna ekonomiska förutsättningar ser ut. Har du ett stort kapital kanske du har möjlighet att ge barnet en del av kontantinsatsen i gåva. Du kan också hjälpa till genom att låna ditt barn kontantinsatsen. Om så är fallet ska alltid ett skuldebrev skrivas. Detta för att underlätta för alla parter så att inga oenigheter uppstår längre fram.

Gå in som medlåntagare i bolånet

Som ung har man oftast inte samma ekonomiska resurser som sina föräldrar, och man kanske inte har hunnit upparbeta samma kreditvärdighet heller. Om du går in som medlåntagare i ditt barns bolån kan det göra att denne får låna en större summa pengar, samtidigt som även räntan kan bli lägre. Det ger alltså bättre ekonomiska förutsättningar genom att ditt barn kan få ett tillräckligt stort bolån, samtidigt som det inte blir lika kostsamt för barnet att amortera för lånet.

Du bör dock ha i åtanke att om du står som medlåntagare på ditt barns lån kan det påverka dina egna chanser att få lån i framtiden – om du tänkt ta något sådant. Dessutom blir även du betalningsskyldig för lånet.

Bli delägare i barnets lägenhet

Du kan också hjälpa ditt barn genom att bli delägare i dennes lägenhet. Detta är dock något som inte tillåts inom alla bostadsrättsföreningar, då vissa kräver att alla som är delägare i lägenheten också ska bo i denna. Ni får därför inte glömma att kolla upp denna punkt innan ett köp genomförs, om detta är en lösning ni överväger.

Om ni genomför ett köp där du går in som delägare i lägenheten är det viktigt att ni på förhand gör upp hur stor andel av lägenheten var och en av er ska äga, samt hur ni ska dela upp betalningar och liknande.