Zmarta lån

bundet bolån

Under nästa år kommer Danske Bank lansera ett bolån som binds upp på 30 år, till en fast ränta på 2,89 %. Det betyder att det tidigare kravet om att låntagarnas ekonomi måste tåla en kalkylränta om 7 % slopas – och därmed öppnas det upp för fler att låna en större summa än tidigare.

En stor fördel med detta lån är att det gör det enklare för fler att beviljas bolån, eftersom deras ekonomiska förutsättningar nu istället måste klara av den bundna räntan på 2,89%. Som exempel kan ett par som tjänar totalt 93 000 kronor i månaden nu låna hela 17 % mer än tidigare.

Bunden ränta både lockar och avskräcker

Den bundna räntan kan beskrivas både som något positivt och som något negativt, beroende på hur man ser på det. I jämförelse med dagens bolån, där du kan få en ränta en bra bit under 2 %, kan en ränta på 2,89% tyckas hög och därmed som något inte är fördelaktigt för låntagaren.

Skulle man istället tänka sig samma ränta om 10-15 år, eller ännu längre fram, finns det ingenting som säger att vi kommer att fortsätta ha en så pass låg ränta på bolån som vi faktiskt har idag. Eftersom kalkylräntan ligger på hela 7 % finns det helt klart med i beräkningarna att ränteläget på bostadsmarknaden kan komma att kraftigt förändras, och vem vet vilken låneränta vi har i framtiden? Med tanke på hur världsekonomin ser ut idag, med en skakig börs och nya handelsrestriktioner till höger och vänster finns risken att räntan sticker iväg även på bolån, och en ränta på 2,89% kan komma att ses som ett riktigt kap om några år.

Förtidsinlösen utan extra kostnad

En annan fördel med det 30-åriga bolånet hos Danske Bank är att det inte kostar något om man som kund vill lösa lånet i förtid. Detta kan hos vissa banker annars medföra en relativt stor extrakostnad i form av ränteskillnadsersättning, men någon sådan finns alltså inte på detta lån. Oavsett vad man tycker om en ränta som är bunden i 30 år så går det inte att förneka att för de som vill ta sig in på bostadsmarknaden så kommer detta lån som en riktigt god nyhet.