Zmarta lån

bopriser-amorteringskrav

När det nu har gått närmare två månader sedan amorteringskravet för bolån infördes (1 juni) kan det vara intressant att titta på de direkta effekterna på bopriserna som helhet och antalet objekt som läggs ut till försäljning.

Snittpriserna sjönk i juni

Det är inte bara tillgång och efterfrågan som påverkar bopriserna. Möjligheten till finansiering, och priset för den (räntan) är en annan viktig faktor, regleringar från det offentligas sida en annan. När datumet för amorteringskravet närmade sig blev det tydligt att fler var villiga att betala lite mer för att slippa kravet på tvångsamortering vid en belåningsgrad på +50%. Samtidigt försvann denna ”premie” som genom ett trollslag när natt blev till morgon den 1 juni.

Priserna för bostadsrätter och villor steg marginellt i genomsnitt mellan 1 januari och 30 april. I maj gick det sedan att identifiera en klar generell prishöjning och det var vecka 21 som priserna var som högst. Omedelbart efter den 1 juni sjönk sedan både det genomsnittliga begärda priset och det faktiska försäljningspriset för både bostadsrätter och villkor markant. Ser vi till hela riket sjönk det begärda priset för villor från cirka 2,7 miljoner till cirka 2,4 miljoner. För bostadsrätter sjönk det begärda priset från 2,24 miljoner till 1,97 miljoner på bara en vecka.

Jämför vi priser med en lite längre jämförelsehorisont är trenden fortfarande att priserna fortsätter att stiga. Den senaste 12-månadersperioden (inkluderat uppgifter för juni 2016) har slutpriset för genomsnittsvillan ökat med 11%. Motsvarande uppgift för bostadsrätter är 10%.

Färre objekt till försäljning

Antalet objekt, oavsett det gäller villor eller bostadsrätter, ute till försäljning har minskat för varje år sedan 2010. Trenden är otvetydig och tittar vi till exempel på högsäsongsmånaden maj fanns det dubbelt så många villor på marknaden 2010 som i år. För bostadsrätter är skillnaden inte lika rejäl i absoluta tal, men det går inte att bortse från den tydliga trenden.

Men, det talades ju om att det var rekordtempo på bostadsförsäljningen i maj i år? Alla ville ju sälja/köpa innan Finansinspektionens regler skulle träda i kraft. När det gäller antalet nyinkomna bostadsrätter slogs ett nytt rekord nu i maj 2016. När det gäller antalet nyinkomna villor visar statistiken i stället på en ganska blygsam siffra. Det är tydligt att det var bostadsrättsinnehavare som var mest flitiga med att lägga ut sina bostäder till försäljning.

Som man ganska enkelt kan räkna ut skedde sedan en rejäl minskning av nyinkomna bostäder under juni månad. Vecka 20, som var den vecka med mest aktivitet, lades 3328 bostadsrätter och 2081 villor ut till försäljning. Sex veckor senare, i mitten av juni, var antalet bostadsrätter 997 stycken och antalet villor 700 stycken. En viss del av denna minskning kan härledas till säsongsmässiga variationer, men det är tydligt att amorteringskravet också hade en roll att spela.