Zmarta lån

problem betala ränta

Att många hushåll med bolån i Sverige är räntekänsliga är kanske inte något som kommer som en överraskning. De höga bostadspriserna, särskilt i storstäderna, ger nämligen upphov till en hög belåning i kronor och ören. Att ungefär en femtedel av bolånetagarna i Sverige är så räntekänsliga att de får mycket svårt att betala en extra tusenlapp per månad, är dock förmodligen ganska förvånande. Att läget är så prekärt följer av en undersökning som Inizio har utfört på uppdrag av Aftonbladet.

Låga smärtgränser

1000 kr i ökade kostnader för boendet är ett mycket lågt belopp. Det kan dessutom aktualiseras redan när Riksbanken gör sina första höjningar av reporäntan, vilka förväntas under 2018. Hur stor ökningen blir när Riksbanken höjer beror givetvis på hur stort lånet är, samt om räntan är bunden eller rörlig, men många kan alltså få besvärligt att bo kvar när boräntorna sakta börjar normaliseras.

Claes Hemberg, som är sparekonom på Avanza Bank, är av uppfattningen att det säkert redan är under 2020 som boräntorna kommer att nå den nivå där en femtedel kommer att få besvärligt att klara räntor och amorteringar. Han sammanfattar Aftonbladets/Inizios undersökning med ordet ”oroväckande” och han menar att en hel del bolånetagare kommer att tvingas till tvångsförsäljning inom en femårsperiod.

Enligt Aftonbladets undersökning är smärtgränsen överlag mycket låg. Att en femtedel av de tillfrågade inte kommer att klara ökade boendekostnader på omkring 1000 kr är oroväckande i sig, men ännu mer oroväckande är att vart tionde hushåll skulle klara maximalt 500 kr. Dessa hushåll lever redan nu verkligen på marginalen och den aviserade första höjningen från Stefan Ingves – med det utslag den kommer att få på boräntorna – kan vara ödesdiger.

Räkna med en betydligt högre ränta

För att ha en marginal för att kunna betala räntor på lån, är det alltid klokt att räkna med betydligt högre räntor än vad som gäller i dagsläget. I sina bolånekalkyler brukar bankerna räkna med en ränta på åtminstone fem procent för att se om en presumtiv låntagare ska kunna anses klara av betalningarna på sitt lån. Just fem procent kan vara en bra måttstock. Om ett hushåll kan klara av att betala boräntor på fem procent står det väl rustat inför framtiden.

Ett annat tips är att spara mellanskillnaden mellan nuvarande boränta och en ränta på fem procent. Alternativt kan mellanskillnaden användas för extra amorteringar. Det bästa sättet att säkra en tryggare boendeekonomi är alltid att amortera. På så vis blir ju skulden på vilken de höjda räntorna beräknas successivt mindre.

Källa: Aftonbladet