Zmarta lån

Det är en gammal sanning att det alltid är en god idé att köpa ett eget boende i form av en villa, ett radhus eller en bostadsrätt. Det generella argumentet för det är att man över tid kommer att tjäna på att äga sitt boende jämfört med att hyra. Det ligger alltid något i gamla sanningar, men att köpa ett eget boende behöver inte alltid vara den mest optimala lösningen.

Du betalar till dig själv

När du köper ett boende kommer du med största sannolikhet att dra på dig en betydande skuld. Denna ska du successivt amortera av. Dessutom ska du löpande betala ränta på skulden. Räntan är en ren kostnad för att du har fått låna, men amorteringen är en helt annan sak. För varje amortering minskar den skuld på vilken ränta kan räknas vilket innebär att din boendekostnad stadigt minskar (här bortser vi från att räntan kan variera över tid). Man brukar säga att man, när man äger sitt boende, ”betalar till sig själv.” Om man istället väljer att hyra kommer hela hyran att vara en kostnad och boendekostnaderna kommer successivt att öka.

Förutom förhållandet att boendekostnaderna successivt minskar finns också en annan fördel med att köpa eget boende. Den fördelen handlar om att man över tid förmodligen kan få se värdet på bostaden öka, åtminstone snabbare än inflationen. Detta är dock inget som är garanterat och du bör inte köpa en bostad i spekulationssyfte.

Dessa två faktorer är själva grunden till att det enligt den gamla sanningen är bättre att köpa än att hyra. Samtidigt finns det situationer då det kan vara smartare att hyra. Vi går igenom några av dem nedan.

Skenande bostadspriser

De senaste årens låga räntor tillsammans med ett lågt bostadsbyggande i de större städerna har gjort att bostadspriserna har ökat kraftigt. Det kostar idag många miljoner att köpa även en mindre bostad i storstadsregionerna och priserna har skjutit i höjden även på mindre orter. För att kunna köpa en egen bostad krävs en större kontantinsats och det är inte alla som har råd med den. Det gäller särskilt unga vuxna som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden.

Den som endast svårligen kan finansiera ett bostadsköp bör nog undvika att göra en satsning i nuläget. Räntorna är på väg upp och det leder ofrånkomligen till högre boendekostnader. Höjda räntor kan också leda till en korrigering nedåt av bopriserna. I dagsläget kan det vara klokt att spara så mycket som möjligt för att köpa eget boende inom ett par år.

Din familjesituation är osäker

Är du singel idag bestämmer du själv hur och var du vill bo. Om du har en partner och ni planerar att bli fler i familjen blir allt omedelbart lite mer komplicerat. Du måste då göra ditt val utifrån en framtida familjesituation. Det är smart att tänka ett par år framåt när du funderar kring om du ska hyra eller köpa.

Din jobbsituation är oklar

Om du inte har etablerat dig på arbetsmarknaden utan kanske går på vikariat eller har andra tidsbegränsade eller på andra sätt mer osäkra anställningar kan det vara en god idé att hyra tills du har en fast inkomst från anställning. För att köpa bör du ha en robust ekonomi och du bör dessutom vara mer eller mindre rotad på en plats.