Zmarta lån

Regeringen har nyligen presenterat ett lagförslag som ska skärpa kontrollen av taxibranschen. Förslaget går i korthet ut på att alla taxibolag kommer tvingas ansluta sina bilar till en av två kategorier.

Traditionella taxibolag har sedan tidigare krav på att alla bilar ska vara utrustade med taxameter. Sedan Uber och andra taxiutmanare utan taxameter etablerade sig i Sverige så har de gamla reglerna delvis spelat ut sin roll.

Regeringen vill att det nuvarande systemet med krav på taxameter är kvar men föreslår samtidigt en ny taxikategori, där det krävs att bolaget har en central bokning som i förväg ger kunden ett pris och säkrar att föraren har taxilegitimation och taxitrafiktillstånd. Bokningscentralen ska även ha en speciell kontrollutrustning som lagrar information till Skatteverket.

Bokningen kan ske via en app eller en hemsida och sannolikt lever till exempel Ubers nuvarande tjänster upp till kraven.

Lagförslaget är överlämnat till lagrådet och om de godkänner förslaget så kommer det troligtvis att bli verklighet 2020.