Zmarta lån

Det blir allt vanligare att byta bank. En undersökning som kom förra året visar att så många som var tionde svensk har bytt ut sin bank mot en annan de senaste åren. Undersökningen visar också att människor med högre utbildning och yngre är de som är mest benägna att byta. Bland 20–44-åringar har nästan var fjärde bytt bank, vilket är betydligt fler än de som är 20 år äldre.

När man frågar människor varför de har bytt bank så är det vanligaste svaret att man har fått bättre ränta och/eller villkor i sin nya bank. Längre ner på listan över skäl till att byta återfinns saker som ”Missnöje” och ”Familjen”. Andra anledningar till att svenskarna byter bank oftare numera är att det har blivit mycket enklare, både att jämföra bankernas erbjudanden och att faktiskt byta. Ett samtal till den nya banken och fem minuter vid datorn så är man i princip klar, givetvis beroende på vilka tjänster och konton man har.

Samtidigt som det har blivit enkelt att byta bank så varnar experter för att det finns en del fallgropar att se upp med. En hänger ihop med eventuella bolån. När man bryter ett bundet bolån hos den gamla banken så kan man nämligen vara tvungen att betala ränteskillnadsersättning, något som kan bli dyrt. Man kan också råka ut för en kostnad i samband med att man flyttar värdepapper och säljer fonder för att köpa nya. Vid eventuell vinst så bör man tänka på skatteeffekten.

Experter uppmanar även den som är på väg att byta bank att se över den nya bankens villkor, rutiner och avgifter för tjänster, bankkort och försäkringar innan bytet för att slippa tråkiga överraskningar i efterhand. Ett ytterligare tips är att se upp för ”paketlösningar” från banker som lockar med bättre bolån om man flyttar över allt från försäkringar till pension och sparande. Då kan bankbytet bli en dålig affär i slutänden.